Julgranar skapar nya uppväxtmiljöer för fiskar

Ett projekt för att rädda fiskarna i Stockholms vatten

I flera år i rad har Stromma tillsammans med Sportfiskarna, Stockholms stad, WWF, Skansen och Stockholms hamnar samlat in julgranar som sedan sänkts ned i Riddarfjärden. Syftet är att skapa nya lekplatser och uppväxtområden för Stockholms fiskar då orörda uppväxtmiljöer idag exploateras och försvinner i snabb takt. Med hjälp av risvasar som skapas av granarna växer nya områden fram. 

 

Fiskarnas uppväxtmiljöer försvinner successivt


Idag är Stockholms skärgård och innerstad kraftig påverkade av exploatering i form av utbyggda strandtomter, muddringar, båttrafik, kajer och båthamnar. Det här påverkar reproduktionen av yngel då tidigare orörda uppväxtmiljöer successivt försvinner.

Studier har visat att ungefär 40% av fiskens uppväxtplatser längs kusten är borta och 0,5% av de orörda områden som finns kvar exploateras varje år. Det innebär att alla orörda uppväxtområden kring Stockholm kan vara borta om 50 år om utarmandet fortsätter i samma takt.

Vad innebär projektet?


Julgranar samlas in från allmänheten under en dag i januari och binds ihop till så kallade risvasar. De körs sedan ut i vattnet och sänks ned med hjälp av en fastbunden sten. På botten kan sedan nya lekplatser och uppväxtmiljöer skapas i granarna.


Lyckade resultat


Under våren 2018 kunde dykare med hjälp av undervattenskamera se att aborren lekt bland granarna. De hittade mängder av rom och såg många fiskar simma omkring bland granarna.