Om Stromma

Kulturarv räddade från skrotdöden


Strömma Kanalbolaget startade sin verksamhet 1968. Då under namnet
Nya Ångfartyget Aktiebolaget Strömma Kanal. Under 1960-talet rådde en inställning att "allt gammalt ska bort", både inom sjöfarten som inom samhället i stort. Som en reaktion på detta växte sig en opinion allt starkare för att rädda de sista ångbåtarna undan skrotdöden. Sedan dess har Strömma räddat flera fartyg genom att förvärva och restaurera dem med stor omsorg. I dag består flottan i Stockholm av ett 30-tal båtar varav 9 av dem är sekelskiftesfartyg och hela 8 av dessa är mer än 100 år gamla. Det äldsta av dem är M/S Enköping som byggdes redan 1868 och är enligt Lloyd's Register of Shipping, världens äldsta passagerarfartyg i havsgående trafik.


Från Strömma Kanal till Drottningholm


Bolagets första förvärv var "Valkyrian" som efter förvärvet fick heta "Nya Strömma Kanal" då hon skulle trafikera den gamla traden Strömma Kanal. Men fartyget körde fast i den grunda kanalen redan på jungfrufärden och resan fick ett abrupt slut. Istället beslutade man att trafikera sträckan Stockholm-Drottningholm. I samband med det valde man att byta namn på fartyget för att passa den nya sträckan. Hon fick det nya namnet S/S Drottningholm. Fartyget har hetas så sedan den dagen och än idag trafikerar hon sträckan mellan Stadshuset i centrala Stockholm och Drottningholms slott.

Mat och kryssning - ett vinnande koncept


Redan tidigt insåg man att en resa med de gamla vackra fartygen med fördel kunde kombineras med mat och dryck. En kombination som görs med framgång än i dag. Något som har förvånat många under årens lopp är att all mat faktiskt lagas ombord av fartygens egna krögare. Men detta, precis som många andra detaljer, är något som gör Strömmas kryssningar till en helhetsupplevelse. I dag har Strömma ett stort utbud av matkryssningar i både skärgården och i Mälaren. Fartygen hyrs även ut till såväl företag som privatpersoner till fest, transport, konferenser och möten.

I kunglig tjänst


Strömma Kanalbolaget är sedan 1990 Kunglig Hovleverantör. Strömma har också ett flertal båtar med kungliga beskyddare. Den senaste av dem var då Hans Majestät Konungen accepterade att bli gudfar åt S/S Stockholm då fartyget nyinvigdes efter omfattande renovering i Art Deco-stil. De kungliga kontakterna har naturligtvis betytt mycket och det är en stor ära för Strömma Kanalbolaget att få vara Kunglig Hovleverantör.