Båtsightseeing

Paddan och Hop On - Hop Off-båtar i Göteborg

Rundtur Paddan

Göteborg ur ett "paddperspektiv"

50min SEK 170

Paddan på Säveån

På vackra vattenvägar

Premiär 28 maj
2tim SEK 240

Hop On - Hop Off båt

Det ultimata sättet att se Göteborg

Premiär 7 juli
Giltig 24tim SEK 200